Kariyer
Açık Pozisyonlar;İnsan Kaynakları politikamız beş temel ilkeye dayanmaktadır:
» Eşitlik,
» Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık,
» Çalışma Koşullarında Sürekli İyileştirme,
» Verimlilik / Performans Bazlı Ücretlendirme,
» İnsan Haklarına Saygı.

Bu anlayış çerçevesinde temel insan kaynakları politikalarımız şu şekildedir;
» Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, çağdaş İnsan Kaynakları Sistemleri`ni geliştirmek ve uygulamak,
» Tüm birimlerin ortak çalışmalarıyla katılımcı bir İnsan Kaynakları Politikası geliştirmek,
» İnsan Kaynağımızı korunup geliştirilmesi gereken bir "değer" olarak, stratejik ortak haline getirmek,
» Gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını bilimsel metodlarla doğru tespit ve analiz ederek, pozisyona en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak,
» Bireysel hedefleri kurum hedefleri ile bütünleştirerek, çalışanın performans gelişimini sağlamak, yatay ve dikey ilerlemeleri için teşvik ederek maddi ve manevi yönden ödüllendirmek,
» Geleneksel kültürümüzün bir devamı olarak çalışanlarımızı seçerken ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasî düşünce ve felsefî inanç ayrımı yapmamak,
» Kurumsal değişimi, gelişimi sahiplenmek ve yönlendirmek,
» İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu anlayışın kurumda sürekliliğini sağlamak,
» Çalışanlarımızın sosyal ve kanuni haklarını korumak,
» Çalışanlarımızın zayıf yönlerini tespit ederek, bunları kuvvetlendirmeleri için çeşitli olanak ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirip, beklenenin üstünde başarı gerçekleştiren çalışanlarımızı ödüllendirerek, sürekli (artan) başarıya doğru yönlendirmektir.